شرکت تخصصی رویا زیست ژن (با مسئولیت محدود )

تحت نظر اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی

این مجموعه تامین کننده کیت های تشخیصی ، تجهیزات تخصصی و سرویس ها و خدمات تحقیقاتی در زمینه ژنتیک پزشکی ،ژنتیک مولکولی ،سیتولوژیک و بیوتکنولوژی می باشد ، که در این راستا با تاسیس دفاتر خارج از کشور به اخذ نمایندگی های انحصاری از شرکت های معتبر بین المللی و جذب کادر علمی و تخصصی مجرب اقدام نموده و همواره سعی و تلاش مدیران شرکت در ارائه بهینه خدمات به جامعه علمی کشور و کمک به ارتقا سطح خدمات تشخیصی و تحقیقاتی بوده است .

کیت های تشخیصی

انواع بیماری های عفونی مانند : HCV,CMV,HIV,TOXO,
RUBELLA,HSV,HPV,STI,...

ادامه مطلب

تجهیزات

تامین تجهیزات تخصصی در حیطه سلامت ،تحقیقات و آزمایشگاهها از شرکت های معتبر بین المللی و ایرانی

ادامه مطلب

مواد مصرفی

تامین کلیه موارد مورد نیاز شامل : اقلام پلاستیکی ،مواد شیمایی وکیت های تحقیقاتی در حیطه های ژنتیک ..

ادامه مطلب

کیت های تشخیصی

جهت بیماری های ژنتیکی مانند y-chromoseme ,cysticfibiosi,fragile x syndreme,thrombosis panel,hemochromatosis,...

ادامه مطلب

سرویس و خدمات

سکوبندی ،تجهیز آزمایشگاه ، خدمات مبتنی بر NGS،طراحی و سفارش پرایمر تعیین توالی DNA و آنالیز نتایج ، انتقال تکنولوژی

ادامه مطلب

برخی از برند های رویا زیست ژن

برخی از محصولات شرکت

شرکت رویا زیست ژن ارائه دهنده انواع کیت های تشخیصی بیماری های عفونی ، ناهنجاری های ژنتیکی ،مواد مصرفی و تجهیزات تخصصی از شرکت های ایرانی و بین المللی می باشد .

RNA kits Category: Zymoresearch
DNA Methylation Category: Zymoresearch
Genomic DNA Extraction kits Category: Zymoresearch
Aneufast Category: Genomed
YCHROMSTRIP Category: Operon
THROMBOSTRIP Category: Operon
S. PNEUMOSTRIP Category: Operon
LACTOSTRIP Category: Operon
HLA B5701 STRIP Category: Operon
HLA B27 STRIP Category: Operon